Google Consent Mode v2

mars 18, 2024

Google Consent Mode version 2 (v2) innehåller betydande uppdateringar som påverkar hur företag samlar in och hanterar användardata. Den nya versionen är utvecklad för att ge användarna mer kontroll över sin data samt erbjuda företag flexibla lösningar för datainsamling samtidigt som användarnas integritet skyddas.

Webbplatser utan korrekt implementerad consent mode

Sedan den 6 mars har det blivit tydligt att webbplatser som inte korrekt implementerat Google Consent Mode version 2 står inför betydande begränsningar. Dessa webbplatser kan inte längre samla in användardata via Google Analytics 4 och Google Ads, vilket innebär en avsevärd påverkan på deras förmåga att effektivt bedriva digital marknadsföring. Därmed är det omöjligt för dem att använda kritiska funktioner som konverteringsspårning, remarketing och målgruppssegmentering i Googles annonsprodukter.

Consent mode

Google Consent Mode v2 är en förfinad och stramare version av Googles riktlinjer för datahantering, vilket betonar vikten av användarnas medgivande för insamling av data. Denna uppdatering kräver att besökare uttryckligen måste samtycka till vilken data som får samlas in, med möjligheten att helt avstå från spårning. För att kunna samla in data måste webbplatser nu skicka information om användarens samtycke till Google, vilket säkerställer att ingen data samlas in från de användare som valt att inte bli spårade. Google Consent Mode v2 erbjuder två huvudsakliga tillvägagångssätt: ett grundläggande och ett avancerat.

AI genererad bild som ska illustrera CMP.

Grundläggande

I det grundläggande tillvägagångssättet samlas användardata endast in om användaren ger sitt samtycke till cookies. Om samtycke nekas samlas ingen data in, vilket fullt ut efterlever reglerna i den Digitala Marknadsakten (DMA). Detta innebär att webbplatsen inte kan dra nytta av besökaren på något sätt, bortsett från direkt insamlad data via formulär​​.

Avancerat

Det avancerade tillvägagångssättet ger företag mer kontroll över datainsamling även när användare inte ger sitt samtycke till cookies. Webbplatsen kommer att kunna skicka ”pings” till Google (utan cookies) innan användaren interagerar med Cookie-bannern . Då tillåts insamling av anonym, Cookie-fri information samtidigt som det uppfyller compliancekraven​​.

Fördelar med Google Consent Mode v2

Den uppdaterade versionen av Consent Mode erbjuder flera fördelar, bland annat förbättrad transparens och användarkontroll över personuppgifter, vilket kan leda till ökat förtroende och engagemang från användarna. Det underlättar även efterlevnaden av GDPR och andra integritetsförordningar och öppnar upp för nya annonsstrategier som inte enbart förlitar sig på personanpassade annonser​​.

Hur implementeras Google Consent Mode v2?

Implementeringen av Google Consent Mode v2 kräver teknisk expertis och integration med en Consent Management Platform (CMP) som stödjer det nya systemet. 

Vikten av första partens data

I takt med att Consent Mode v2 implementeras och tredjepartscookies fasas ut, kommer första partens data att bli allt viktigare för mätning, attribuering och målgruppsinriktning. Detta innebär att annonsörer och marknadsförare måste omvärdera sina datainsamlingsmetoder och anpassa dem för att prioritera användarsamtycke och transparens​​.

Konsekvenserna av att inte anpassa sig till de nya kraven

För webbplatser som inte har anpassat sig till dessa nya krav, medför detta inte bara en förlust av värdefull användardata men också en minskad förmåga att bedöma och optimera sina marknadsföringsstrategier. Utan tillgång till data om användarinteraktioner blir det svårt att bedöma effektiviteten av annonsering och fördela marknadsföringsbudgetar effektivt.

Löser Google Consent Mode v2 GDPR?

Google Consent Mode v2 är ett steg i rätt riktning för att uppnå GDPR-förening, men det är inte en komplett lösning i sig. Det kräver att företag vidtar ytterligare åtgärder och säkerställer att deras praxis överensstämmer med GDPR:s bredare ramverk​​. Sammanfattningsvis är Google Consent Mode v2 ett stort steg framåt mot datainsamling på ett användarcentrerat och integritetsmedvetet sätt. Genom att ge användarna kontroll över sin data och främja transparens, banar Consent Mode v2 väg för en framtid där företag kan annonsera utan att det är på bekostnad av användarnas integritet.

Kan Advisory hjälpa till med Google Consent mode v2?

Ja. Vi erbjuder implementering och drift av Cookiebot. Kontakta oss för mer information.

Liisa Lindström, Head of SEO, Advisory

Liisa Lindström

Head of SEO

Lovisa Gunnerek, Head of SEO, Advisory

Lovisa Gunnerek

Head of SEO

Tidigare inlägg

Nya SEO trender 2022

Nya SEO trender 2022

Vilka SEO-trender kommer att vara de mest intressanta 2022? Inför varje år genomför vi en trendundersökning för att ta...

läs mer
SoMe-Tips Hashtags

SoMe-Tips Hashtags

Hur du använder Hashtags i Sociala Medier En hashtag är ett sätt att sortera era inlägg på, beroende på vilka tags ni...

läs mer
Foto-tips

Foto-tips

Tips vid fotografering till era sociala medierStående formatVårt första tips är att ha som vana att fotografera...

läs mer
Nya SEO trender 2022

Nya SEO trender 2022

Vilka SEO-trender kommer att vara de mest intressanta 2022? Inför varje år genomför vi en trendundersökning för att ta...

läs mer
SoMe-Tips Hashtags

SoMe-Tips Hashtags

Hur du använder Hashtags i Sociala Medier En hashtag är ett sätt att sortera era inlägg på, beroende på vilka tags ni...

läs mer