Analys & Resultat

En kampanj måste följas upp med analyser och mätningar kontinuerligt för att strategin ska bära frukt. 

Inom tjänsten som vi har valt att kalla Resultat, mätbarhet & analys ryms vår hjälp med att mäta och utvärdera dina genomförda marknadsinsatser. Det här ser vi som helt nödvändiga beståndsdelar i arbetet med marknadsföring. Vi rapporterar resultat löpande till dig så ofta som du vill så att du kan följa hur resultatet förändras över tid. 

Det kan exempelvis handla om data kring webbtrafik, engagemang på sociala medier eller exponering i media. Ofta behövs det även mer eller mindre analys av datan för att definiera vad det är som har påverkat utvecklingen.

Referenser

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

VI HJÄLPER TILL ATT DEFINIERA MÄTBARA MÅL

Sammanfaller stora förändringar med parallellt genomförda kampanjer? Hur påverkas ditt inflöde av besökare av medieexponering? Vilka kanaler genererar våra bästa leads? Når dina budskap fram till målgrupperna? Det här är frågor som vi på Advisory gärna hjälper dig att analysera. När analysen är gjord modifierar vi insatserna så att arbetet blir effektivt och bygger på verklig fakta. Det är egentligen först när man omsätter sina aktiviteter till mätbara data som det går att avgöra vilka insatser som verkar ge utfall och inte. I vissa fall kan det handla om mindre mätbara resultat och då kan det lämpa sig med exempelvis varumärkesundersökningar där vi tittar på hur ditt varumärke uppfattas. 

Oftast går det dock att omvandla aktiviteter till mätbarhet och i bästa fall definiera KPI:er. Utifrån dessa indikatorer blir det tydligt var energin och de ekonomiska investeringarna gör mest nytta och genererar det resultat du vill ha. I samband med detta arbete ser vi över och definierar dina mål. Det kan handla om besök på hemsidan, registreringar på nyhetsbrev eller interaktioner i en av dina kanaler på sociala medier. Målen kan även vara mer inriktade på försäljning och fokusera på antal bokade möten eller nya kunder. Vi på Advisory hjälper till att definiera mätbara mål för marknadsföringen som matchar och hjälper till att nå dina affärsmål.

ERIC TIPSAR

- Medierådgivare på Advisory

- Vad tycker du är viktigt att tänka på vid displayannonsering?

"Vid displayannonsering är det viktigt med flera aspekter men framförallt dessa 5 punkter:

- Möjligheten att kunna följa upp annonseringen på ett transparent sätt.
- Kunna välja upp specifik målgrupp och geografi som man vill nå för hög konvertering.
- Möjligheten med bred synlighet över flertalet kanaler så man når sin målgrupp över hela mediedygnet.
- Tydlig avsändare i annonsen så det framgår vem som står bakom erbjudandet eller tjänsten.
- Länka vidare besökaren till en sida på er hemsida som är relevant mot budskapet man annonserar ut.

Eller helt enkelt kontakta oss så löser vi allt åt er utan att ni behöver fundera"

Kontakta oss!