Från idéskiss till lansering

Det är hemsidan som är ansiktet utåt för ditt företag. Den är dessutom navet i det du vill kommunicera till omvärlden. Oavsett om din marknadsföring har fokuserat på prints eller digitalt innehåll så är det till hemsidan som du styr potentiella nya kunder. Därför är naturligtvis upplevelse, innehåll och gränssnitt på hemsidan av oerhörd betydelse för att etablera en större kundkrets och därmed större försäljning.

Advisory erbjuder skickliga utvecklare som hjälper dig att bygga plattformen.

Det digitala innehållet kombineras med en fysisk närvaro på ett välintegrerat och naturligt tilltalande sätt för att tillfredsställa besökaren. I en nära dialog med dig som kund skapar vi en hemsida som inger stort förtroende och stärker varumärket. Vi involverar dig som kund genom hela processen – från idéskiss till lansering – för att du ska kunna stå bakom varje detalj i utformningen.

SÅHÄR GÅR DET TILL:

BEHOVSANALYS

För att kunna erbjuda kunderna det de vill ha och behöver krävs en behovsanalys. Detta görs genom att samla in information om kundernas rådande situation. Det finns flera frågeställningar som kan utformas på olika sätt beroende på vilket företag eller vilken bransch du riktar behovsanalysen mot. I regel ska du använda dig av både konkreta och öppna frågor för att på ett effektivt sätt samla in mycket information med hög kvalitet. Målet med behovsanalysen är att hitta delar i verksamheten där det finns ett behov av förbättringar och för att kunna erbjuda kunderna något som de har både nytta och glädje av.

Designförslag

Ett designförslag görs alltid med ditt företags specifika behov i åtanke. Målet är att hemsidan ska vara enkel att navigera för din målgrupp och ha ett utseende som fungerar lika bra på alla plattformar. Det är också viktigt att din grafiska profil blir enhetlig och passar med ditt företags verksamhet. Här arbetar vi både med grafiska element och med funktioner på hemsidan som ska fungera för just dig. Ett designförslag tas alltid fram som ett första steg i processen att skapa en hemsida som är flexibel och dynamisk och som därmed kan växa och förändras i takt med din verksamhet.

Lansering

Inför lanseringen av din nya hemsida har vi först noggrant gått igenom både de krav och de förväntningar som din specifika målgrupp kan ha. För att hemsidan ska fungera för den tänkta målgruppen gör vi ett gediget förarbete, både vad gäller sidans content och design, men också tekniska lösningar och funktioner. När alla val är gjorda gällande hur hemsidan ska fungera, och för vem, är det dags för lansering. Därefter gör vi en uppföljning av lanseringen med hjälp av användaranalyser och kontroll av funktionaliteten. Arbetet med din hemsida tar naturligtvis inte slut efter en lansering – det är då utvecklingsarbetet börjar.

Uppföljning

Efter en genomförd kampanj är det viktigt med en noggrann uppföljning. Detta för att utvärdera resultatet och ta fram nya optimerande åtgärder för marknadsstrategin. Med grafer och sammanställningar från diverse utvärderingsverktyg får du en god överblick över vilka delar som kan förbättras och vilka som har gett bäst resultat. Du får dessutom tydliga rapporter som visar vad dina investeringar har genererat. Utifrån denna information kan nya analyser av marknaden genomföras och nya förbättringsplaner sättas i verket. En kontinuerlig uppföljning av alla kampanjer leder till en mer effektiv mediestrategi och bättre framtida resultat.

hemsidan efter dina behov

Vi anpassar hemsidan efter dina behov och förväntningar och med fokus på att tilltala marknaden som den skapas för. Advisory har kompetenta kreatörer, webbdesigners, content writers och utvecklare som arbetar tillsammans för att alla bitar ska hamna på rätt plats. Resultatet blir en funktionell och användarvänlig hemsida där besökaren enkelt kan navigera sig fram till det som hen söker. Vi är konsekventa i vårt grafiska uttryck och givetvis anpassas 

gränssnittet för att ge samma fulländade upplevelse i såväl laptops som smartphones. Målet med hemsidan är att den ska väcka uppmärksamhet och engagera besökaren med sitt innehåll. Dessutom ska den var aktiv i sin utformning och uppmuntra till handling. Våra utvecklare och strateger tar fram en hemsida som du kan stå bakom och som blir en trygg bas för all vidare utveckling av din verksamhet, marknadsföring och kundkrets.

Vad vi gärna hjälper till med:

WEBBPLATSANALYS

När du har en webbplats är webbplatsanalys ett viktigt verktyg för att ta reda på vad som fungerar och inte, och framför allt varför det fungerar. Webbplatsen kan analyseras på olika sätt, bland annat med avseende på sökmotor-optimering, användarvänlighet och funktionalitet. 

WEBBPRODUKTION

När vi arbetar med webbproduktion och att skapa nya hemsidor för företag och andra organisationer så är vårt fokus alltid att den design vi levererar ska vara genomtänkt och fungera för just dina användare och på de plattformar som är aktuella för din målgrupp.  

E-HanDEL/weBBSHOP

E-handeln är en bransch som växer stadigt uppåt och våra konsumtionsmönster följer med i samma takt. Vi har bred kompetens och kunskap inom e-handel och kan därför bidra med rådgivning inom alla steg i processen. 

WEBBUTVECKLING

Att skapa en hemsida handlar inte bara om design och bra content. Den måste också vara flexibel och dynamisk och utvecklas i takt med att din verksamhet utvecklas och förändras. För att kunna skapa en hemsida som är stabil, men som också har utvecklingspotential, krävs erfarenhet och bred kompetens inom området. Det är där vi på Advisory kommer in i bilden.

SERVER/HOSTING

Vi kan inte bara hjälpa dig att skapa en effektiv och ändamålsenlig hemsida eller webbplats, vi kan dessutom hjälpa dig med hosting på vår server. På så sätt kan du känna dig trygg med att din hemsida ligger på en säker plats där risken för oönskade driftstopp är liten. Du har dessutom alltid en backup om olyckan skulle vara framme. 

Exempel på hemsidor vi gjort

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

HEMSIDA & WEBSHOP - KRONFÖNSTER

Kronfönster behövde en ny hemsida som gick i linje med företagets affärsmål och vision. En helt ny hemsida byggdes med en omfattande webbshop med enkla flöden, som laddar snabbt och är smidig att uppdatera.

5

HEMSIDA - XO DANCE ACADEMY

Xo Dance Academy behövde en logotyp och en hemsida till deras nya dansstudio. En kreativ hemsida med en unik design skapades för att återspegla deras unika, moderna utbud.