Strategi & Analys

Advisory placerar rätt budskap i rätt kanal till rätt pris.

Medielandskapet har förändrats men dessvärre har inte alla företags sätt att kommunicera haft samma utveckling. Det digitala regerar och möjligheterna är idag i princip oändliga, om man bara känner till dem. Med öret mot rälsen och ett ständigt driv av att utvecklas anpassar och uppdaterar Advisory sig ständigt efter branschens alla nya förutsättningar.

Idag köper vi Advisory media för drygt 100 miljoner kronor per år – Kanske är det tid att vi får hjälpa er också?

För att lyckas få fram en effektiv marknadsföringsstrategi krävs ett gediget förarbete av att analysera företagets möjligheter. Hur ser målgruppen ut, var finns den och i vilka mediekanaler ser vi en högre affinitet mot målgruppen? Genom vårt stora intresse för kommunikation , våra dryga 10 år på marknaden och lyckade samarbetsavtal med mediehusen ger oss rätt grund. 

Genom denna grund kan vi hitta kanaler där ni syns, når ut och faktiskt når effekt – Ska vi se över er mediestrategi också? 

Advisory lämnar ingenting åt slumpen och vi hjälper dig att lägga alla bitar på plats för en ansvarsfull handlingsplan. Vi tar fram en gemensam strategi som verkar mot våra gemensamt uppsatta mål. För att nå dina uppsatta mål delar vi upp desamma i  långsiktiga respektive kortsiktiga mål. Genom att låta de olika strategierna leva i harmoni kan de underlätta för varandra. Genom en väl genomarbetad grundstrategi hittar vi också rätt mätpunkter för uppföljning. – Ska vi börja följa upp tillsammans?

SÅHÄR GÅR DET TILL:

BEHOV & MÅLSÄTTNING

Varje kommunikativt tillfälle har sitt unika behov. Är det en kortare kampanj, ett rekryteringsbehov, eller en långsiktig varumärkesförflyttning? Varje tillfälle har sin utmaning och sin budget.

Oberoende vilket har Advisory nästan garanterat tidigare ställts inför utmaningen. Sen starten för drygt 10 år sedan har vi hittat goda metodiker för att analysera ert behov inför nästa kampanj.

STRATEGI

Mediestrategi är ett lika komplext som viktigt verktyg för all marknadsförings slutliga resultat. Den skiljer sig ofta mycket beroende på vem som är avsändare men oberoende vad kan man förenklat säga att vi vill skicka ett budskap/innehåll genom media med kommunikation som medel. Beroende på innehåll och mottagare väljs därefter lämplig kanal.

Exakt vilken kanal som är rätt för din organisation är svårt att svara på eftersom att ”ändamålen helgar medlen”. Men med ett universum av möjligheter kan vi hitta rätt strategi för även ert kommande budskap. 

ANALYS

Efter en genomförd kampanj är det viktigt med en noggrann uppföljning. Detta för att utvärdera resultatet och ta fram nya optimerande åtgärder för marknadsstrategin. Med grafer och sammanställningar från olika  verktyg får du en god överblick över vilka delar som kan förbättras och vilka som har gett bäst resultat.

Advisorys tydliga rapporter visar vad dina investeringar har genererat.
En kontinuerlig uppföljning av alla kampanjer leder till en mer effektiv mediestrategi och bättre framtida resultat tillsammans. 

KANALVALSSTRATEGI

Med stor erfarenhet och bred kompetens utformar Advisory anpassade strategier för er kommunikation.

Vi erbjuder professionell och effektiv medierådgivning för såväl mindre företag och stora koncerner. Vårt arbetssätt bygger på en idé om nyttjandet av medier som medel för att öka försäljningen genom kommunikativa strategier/insatser. Man kan lite enkelt förklarat säga att våra medieplan blir vår gemensamma aktivitetsplan för att nå era affärsmässigt uppsatta mål. Genom att anpassa strategierna efter inledande dialoger kring målgrupp & KPI-er kan vi sedan sätta en medieplan. Tack vare våra avtal med Sveriges ledande mediehus har vi en snabb och resultatorienterad väg ut till marknaden. Genom konkurrenskraftiga medieköp kan vi få mer budskap för pengarna vilket leder till resultat vid uppföljning och analys. 

Advisory beskrivs av både kunder och leverantörer som en flexibel mediebyrå som med hög transparens levererar resultatorienterade kampanjer med kundnytta i fokus. Ett omdöme som vi med stolthet gärna visar upp och efterlever!
När ni avropar medierådgivning från Advisory får ni ett helt smörgåsbord av förslag och modeller för att nå dit du vill med din verksamhets uppsatta mål. Men lika viktigt som det är att era budskap når ut med hög räckvidd, är det också att skydda varumärkets ställning och goda rykte – genom en en ansvarsfull marknadsföring till rätt målgrupp i Sveriges ledande mediekanaler kan du nå precis den kombinationen! – Vill du också fundera mindre och synas mer? Låt oss ta ett möte! 

Vad vi gärna hjälper till med:

Oberoende MEDIERÅDGIVNING

Medierådgivning är en förutsättning för all effektiv marknadsföring. Du kanske redan har en tydlig idé om hur du vill marknadsföra dig, men saknar kunskapen och kontakterna för att nå ut med dina budskap dit du vill. Med Advisory blir svårt enkelt! 

Kanal- & kommunikationstrategi

Att nå ut till många är enkelt, men att nå ut till rätt målgrupp och dem man faktiskt vill nå kan visa sig vara betydligt svårare. Genom att bygga kanalvalsstrategin på er uppsatta målgrupp och de medier dessa faktiskt konsumerar kan vi nå framgång mot målgruppen.

Resultat, mätbarhet & Analys

En viktig faktor bakom Advisorys framgångar som marknadsförare och marknadsstrateger är arbetet med uppföljningar efter avslutad kampanj.
Genom moderna metoder och instrument kan vi mäta konkreta resultat och ta fram information om investeringarna. 

Referenser

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

STRATEGI - VÄXJÖ FÄRG & TAPET

Att få vara byrå till ett så starkt lokalt varumärke som Växjö Färg är fantastiskt kul! Under ett par års tid har vi tillsammans utvecklat företagets visuella profil och grafiska utryck. Något som idag syns i såväl fysisk som digital miljö. Tillsammans med kund har vi blivit deras externa marknadsavdelning vilket löst de dagliga utmaningarna kring kommunikation och låtit kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

5

STRATEGI & ANALYS - EM HOME

Vårt samarbete med Em Home innebär ett partnerskap på både lokal som nationell nivå. Tillsammans med kundens organisation på Electra i Kalmar kan vi genomföra marknadsinsatser som sträcker sig från deras nationell E-handel till att möte den lokala butiken i deras fysiska marknad. Tillsammans har vi hittat en vinnande setup där Advisory blir en stark partner på såväl lokal som nationell nivå.

4

MEDIERÅDGIVNING - KRONFÖNSTER

För Kronfönster är vi deras totala marknadsorganisation och driftar alla deras kanaler. Samarbetet utgår ifrån deras E-handel men anpassas också för att driva fysiska besök mot kunds showroom. Genom ett stort digitalt fokus, kreativa kampanjer och kontinuerlig uppföljning kring våra gemensamt satta mål utvecklar vi ständigt vårt samarbete! Tillsammans har vi startat om verksamheten och det är fantastiskt kul och se den fart man redan fått upp!

5

MEDIEKÖP - CTC

För denna kund kordinerar vi samtliga medieköp, hanterar deras synlighet på Google och säkerställer att denna synlighet återspeglar sig ner till deras partners runtom i hela Sverige. Genom en mix av räckviddsmedier, digitala och sociala kanaler har vi genom några års samarbete hittat en vinnande strategi. För CTC har vi kunnat addera ny synlighet, rejält påverkat deras organiska placering och hittat en väg för effektiva medieköp.

LINUS TIPSAR

- Medierådgivare på Advisory

Vi frågar vår kollega Linus  - Hur ser du på marknadsföringen inför 2023?

Det är speciella tider vi lever i och det lär fortsätta ett tag till. Då tror vi att man måste våga hitta lite nya vägar och infallsvinklar.

Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke och satsar man lite i dessa tider kommer man ut starkare på andra sidan av denna pandemi.

Vi håller oss uppdaterade och ser till att möta våra kunders högt ställda krav för att nå de gemensamt uppsatta målen - viktigare nu är någonsin.

Vill ni veta mer om hur våra medierådgivare kan hjälpa er?
Kontakta mig på 072-552 42 92 eller linus@advisoryab.se