Webbplatsanalys

När du har en webbplats är webbplatsanalys ett viktigt verktyg för att ta reda på vad som fungerar och inte, och framför allt varför det fungerar. Webbplatsen kan analyseras på olika sätt, bland annat med avseende på sökmotoroptimering, användarvänlighet och funktionalitet. En webbplatsanalys kan också med fördel göras på en hemsida som håller på att utvecklas för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Man kan genomföra en webbplatsanalys på olika sätt.

Ett vanligt sätt att göra undersökningar kring användarvänligheten och hur webbplatsen fungerar för besökaren är att låta användarna svara på enkäter. Man kan också göra olika typer av marknadsundersökningar med utvalda användare om sidan är under uppbyggnad. Att analysera webbplatsen för sökordsoptimering är också ett vanligt sätt att mäta hur den står sig gentemot konkurrenternas och hur hög synligheten är i sökmotorer. 

Referenser

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

HEMSIDA & WEBSHOP - KRONFÖNSTER

Kronfönster behövde en ny hemsida som gick i linje med företagets affärsmål och vision. En helt ny hemsida byggdes med en omfattande webbshop med enkla flöden, som laddar snabbt och är smidig att uppdatera.

5

HEMSIDA - XO DANCE ACADEMY

Xo Dance Academy behövde en logotyp och en hemsida till deras nya dansstudio. En kreativ hemsida med en unik design skapades för att återspegla deras unika, moderna utbud.

ANALYSERA EN WEBBPLATS

Det kanske allra vanligaste sättet att utföra en webbplatsanalys är att på olika sätt studera och mäta användarnas beteende när de använder webbplatsen. Hur länge befinner de sig på en specifik sida, vad är de vanligaste handlingarna som utförs och vilka hinder stöter användarna på? Detta är ett användbart sätt att analysera en webbplats om det handlar om till exempel e-handel där en köpprocess ska genomföras. Det är också av värde att studera varifrån användarna kommer till sidan – är det genom länkar, sökmotorer eller kanske genom en direkt navigering? 

Detta underlättar förståelsen för målgruppen och i förlängningen för hur man ska kunna förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen. Alla typer av användarbeteenden kan ge ledtrådar om vad som fungerar på en webbplats och inte och vilka områden som därmed behöver förbättras. Vi kan hjälpa dig med webbplatsanalyser som förbättrar både upplevelsen för dina användare och som skapar en mer effektiv hemsida för ditt företag.