Medierådgivning

Vi väljer rätt strategi för dina mål

Med kompletta lösningar ser vi till att dina investeringar i annonser, kampanjer och optimeringar för högre trafik till din webbplats, resulterar i ett ökat antal nya kunder.

Medierådgivning är en förutsättning för all effektiv marknadsföring. Du kanske redan har en tydlig idé om hur du vill marknadsföra dig, men saknar redskapen för att nå ut dit du vill. Tillsammans tar vi fram rätt strategi för att nå ut med dina tjänster eller produkter till rätt målgrupp. Medierådgivningen ser olika ut för varje enskilt företag och det finns inget enkelt facit för vad som är rätt och vad som är fel. Faktorer som företagets storlek, vilken bransch du är verksam i och vad som gör att ditt företag sticker ut i 

mängden avgör till stor del hur marknadsföringsstrategin läggs upp. 

Advisory erbjuder professionell medierådgivning för både småföretagare och stora företag. Vi hjälper till att lägga alla bitar på plats i marknadspusslet efter en noggrann behovsanalys och marknadsanalys och ser till att du får maximal effekt av din marknadsföring. Detta förutsätter att vi jobbar i nära dialog med våra kunder där inga förslag tas fram utan absolut hänsyn till dina affärsidéer och visioner.

Referenser

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

STRATEGI - VÄXJÖ FÄRG & TAPET

Att få vara byrå till ett så starkt lokalt varumärke som Växjö Färg är fantastiskt kul! Under ett par års tid har vi tillsammans utvecklat företagets visuella profil och grafiska utryck. Något som idag syns i såväl fysisk som digital miljö. Tillsammans med kund har vi blivit deras externa marknadsavdelning vilket löst de dagliga utmaningarna kring kommunikation och låtit kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

5

STRATEGI & ANALYS - EM HOME

Vårt samarbete med Em Home innebär ett partnerskap på både lokal som nationell nivå. Tillsammans med kundens organisation på Electra i Kalmar kan vi genomföra marknadsinsatser som sträcker sig från deras nationell E-handel till att möte den lokala butiken i deras fysiska marknad. Tillsammans har vi hittat en vinnande setup där Advisory blir en stark partner på såväl lokal som nationell nivå.

4

MEDIERÅDGIVNING - KRONFÖNSTER

För Kronfönster är vi deras totala marknadsorganisation och driftar alla deras kanaler. Samarbetet utgår ifrån deras E-handel men anpassas också för att driva fysiska besök mot kunds showroom. Genom ett stort digitalt fokus, kreativa kampanjer och kontinuerlig uppföljning kring våra gemensamt satta mål utvecklar vi ständigt vårt samarbete! Tillsammans har vi startat om verksamheten och det är fantastiskt kul och se den fart man redan fått upp!

5

MEDIEKÖP - CTC

För denna kund kordinerar vi samtliga medieköp, hanterar deras synlighet på Google och säkerställer att denna synlighet återspeglar sig ner till deras partners runtom i hela Sverige. Genom en mix av räckviddsmedier, digitala och sociala kanaler har vi genom några års samarbete hittat en vinnande strategi. För CTC har vi kunnat addera ny synlighet, rejält påverkat deras organiska placering och hittat en väg för effektiva medieköp.

KOMPLETTA LÖSNINGAR

Med kompletta lösningar ser vi till att dina investeringar i annonser, kampanjer och optimeringar för högre trafik till din webbplats, resulterar i ett ökat antal nya kunder. I vår medierådgivning ingår även eventuella justeringar i din verksamhet som gör att du uppfyller dina kunders behov på ett ännu bättre sätt. Vi ser över dina avtal med leverantörer och kommer med nya förslag på hur du kan maximera kvaliteten och samtidigt hålla nere kostnaderna. 

Förutom kompetenta marknadsstrateger har vi även kreatörer som kan utveckla din webbplats, skriva sökordsoptimerade texter och bygga varumärket med grafisk formgivning. Vi har experter för att utforma kampanjer i alla viktiga digitala kanaler, som till exempel sociala medier. Ta nästa steg mot framgång med en fulländad medierådgivning från Advisory. Vi omsätter dina marknadsföringsinvesteringar till konkreta resultat.

SÄG HEJ TILL ANNA

- Medierådgivare på Advisory

Vem är du Anna?
– Jag är en väldigt hemmakär person som spenderar mycket tid i köket då jag älskar att laga mat och baka. Vi har även ett familjeföretag som jag är med och driver på kvällar och helger. 

Vad har du för roll på Advisory?
- Jag är Advisorys enda medierådgivare på kontoret i Kalmar, därför reser jag en hel del på veckodagarna då jag åker runt till våra kunder i sydostregionen och hjälper dom. 

3 snabba:
Favoritresmål: - Jag gillar att resa men är lika gärna hemma, men ett land som ligger varmt om hjärtat är Italien.
Favoritmat: - Husmanskost är det bästa!
Favoritfilm: - Änglagård.