Kommunicera med sociala medier

Sociala medier spelar en allt viktigare roll i våra liv och de flesta av oss spenderar stora delar av dagen åt att kommunicera, informera oss och roa oss på de olika sociala plattformarna som finns. Många är dessutom aktiva på företags sociala medieplattformar för att dela med sig av upplevelser eller för att få veta mer om företagets produkter och utbud. Idag är det en förutsättning för en framgångsrik verksamhet att vara närvarande på sociala medier, men få vet hur det ska gå till.

Det är här vi på Advisory kommer in i bilden. För att ditt varumärke ska vara så starkt som möjligt och för att du ska kunna kommunicera på ett effektivt sätt med just dina kunder är det viktigt att närvaron på sociala medier är medveten och har en uttalad strategi.

SÅHÄR GÅR DET TILL:

BEHOV & MÅLSÄTTNING

För att kunna erbjuda kunderna det de vill ha och behöver krävs en behovsanalys. Detta görs genom att samla in information om kundernas rådande situation. Det finns flera frågeställningar som kan utformas på olika sätt beroende på vilket företag eller vilken bransch du riktar behovsanalysen mot. I regel ska du använda dig av både konkreta och öppna frågor för att på ett effektivt sätt samla in mycket information med hög kvalitet. Målet med behovsanalysen är att hitta delar i verksamheten där det finns ett behov av förbättringar och för att kunna erbjuda kunderna något som de har både nytta och glädje av.

STRATEGI

När vi i ett inledande skede har gått igenom vilka specifika behov som ditt företag har och vilka mål du har med din närvaro på sociala medier, tar vi tillsammans fram en strategi för hur detta ska uppnås på bästa möjliga sätt. Genom en väl uttänkt och detaljerad strategi blir det också enklare att identifiera framgångsfaktorer och öka eller minska aktiviteter vartefter analyser av utfallet görs. Vi hjälper dig att ta fram en strategi för hur närvaron på sociala medier ska öka, i vilka kanaler och på vilka plattformar detta ska ske och hur vi vill att det slutliga resultatet ska se ut.

Genomförande

När en inledande behovsanalys har gjorts och valda mål och strategier har fastställts är det dags att sätta igång att genomföra den strategi vi har tagit fram. Vi hjälper dig att skapa ett medvetet innehåll till de sociala medier som vi har beslutat om att öka närvaron på för att du på så sätt ska kunna skapa relevant värde för dina kunder och nå just den målgrupp du vill. Genom att öka kundkommunikationen, genomföra riktade kampanjer och skapa innehåll som känns angeläget för dina kunder och användare kommer du att kunna skapa fler värden för dina kunder än bara produkter eller tjänster.

Uppföljning

Efter en genomförd kampanj är det viktigt med en noggrann uppföljning. Detta för att utvärdera resultatet och ta fram nya optimerande åtgärder för marknadsstrategin. Med grafer och sammanställningar från diverse utvärderingsverktyg får du en god överblick över vilka delar som kan förbättras och vilka som har gett bäst resultat. Du får dessutom tydliga rapporter som visar vad dina investeringar har genererat. Utifrån denna information kan nya analyser av marknaden genomföras och nya förbättringsplaner sättas i verket. En kontinuerlig uppföljning av alla kampanjer leder till en mer effektiv mediestrategi och bättre framtida resultat.

VI SKAPAR KOMMUNIKATION SOM SYNS

Det finns många värden i att kunna kommunicera med sina kunder på sociala medier. Det man tidigare betraktat som en ren marknadsföringskanal där nya produkter, tjänster och erbjudanden annonserats har allt mer kommit att handla om att möta kunderna där de är. En levande kundkommunikation ger ett mervärde för kunden och skapar lojalitet och stärkta kundrelationer. Det vinner de flesta företag på i längden. En effektiv närvaro på sociala medier skapar lönsamhet i form av återvändande kunder och ett starkt varumärke.

Vi kan hjälpa dig att skapa denna närvaro på ett medvetet sätt. Hur du ska nå ut till rätt kunder på rätt sätt och ha en aktiv närvaro i rätt kanaler för just din verksamhet är saker som vi kan hjälpa dig att arbeta med. Vi tar tillsammans fram en plan för hur du vill synas på sociala medier och hur du vill kommunicera med dina kunder för att nå bästa möjliga resultat. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att öka din närvaro på sociala medier på ett medvetet sätt.

Vad vi gärna hjälper till med:

ORGANISKT ELLER SPONSRAT

Det har blivit allt viktigare för alla typer av företag att ha en närvaro på sociala medier, men det är också viktigt att utnyttja de möjligheter som detta faktiskt medför. Sociala medier är inte bara användbart för att lättare nå ut till dina kunder och för att kunna kommunicera med dem på ett effektivt sätt.

ANALYS

Ingen framgångsrik marknadsföringskampanj på sociala medier är komplett utan en grundlig analys av hur den faktiskt slog ut. Vi hjälper dig att analysera resultaten av din annonsering, så att din marknadsföring kan bli ännu mer effektiv i framtiden. Analyserna kan ske på en rad olika sätt beroende på vad som är viktigt att veta just för dig. 

SOCIALA MEDIER-STRATEGI

Att ha en strategi för sina insatser i sociala medier är avgörande för framgång. Med en strategi vet du vilka parametrar du ska titta på för att mäta resultat och vad som behöver justeras för att du ska lyckas bättre och nå dina mål. Centralt i en sociala medier-strategi är att definiera vilka målgrupper du vänder dig till.

CONTENT

För alla som vill nå ut med ett budskap eller erbjudande online är content centralt. Content utgörs av det innehåll som du producerar och publicerar på exempelvis bloggar och i sociala medier. Content marketing har blivit väldigt stort under de senaste åren och många företag konkurrerar om uppmärksamheten online.

Exempel till sociala medier

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

SOCIALA MEDIER - UNIVERSEUM

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Detta vill de självklart få fram med hjälp av till exempel Sociala Medier.  Vi har tagit fram en tydlig strategi till Universeum och arbetar kontinuerligt med kampanjer.

 

5

SOCIALA MEDIER - VÄXJÖ FÄRG & TAPET

Vårt uppdrag omfattar flera roller där vi planerar, koordinerar, genomför och följer upp en mängd olika insatser, i flertalet olika kanaler. Till Sociala Medier har vi bland annat gjort olika animerat och rörligt material för att exempelvis lyfta varumärken och aktuella kampanjer i butiken.

4

SOCIALA MEDIER - ATRACCO

Till Atracco i Växjö har bland annat tagit fram flertalet rörligt material till deras Sociala Medier. Exempelvis varumärkesbyggande material, julklappstips, rekrytering och kampanjer. Vi har även varit på plats hos kund och tagit bilder för att underlätta arbetet med detta material.

5

SOCIALA MEDIER - CARLQVIST BIL

Vi har jobbat med kundens sociala medier kontinuerligt under förgående år, både med deras organiska inlägg och större kampanjer med målsättningen att öka medvetenheten kring företaget och öka försäljningen genom att driva kunder till bilhandlaren. Vi har också varit på plats hos kunden och fotograferat för att tillhandahålla bildmaterial till kampanjer i sociala medier

MATILDA TIPSAR

- Head of Social Media på Advisory

Vi frågar vår kollega Matilda - Kan du tipsa om några hjälpmedel som kan underlätta arbetet i sociala medier?

”Absolut, jag vill tipsa er om några verktyg/appar som är enkla att hantera och helt gratis att använda:

Facebook Creator Studio – för schemaläggning och planering av inlägg/kampanjer.

Appen Mojo – för att skapa inspirerande material till instastories.

Appen Phonto – för att kunna lägga till grafiska element på bilder.

Appen Photoshop Express – för professionell redigering av dina bilder."

Tycker ni ändå att sociala medier är svårt att handskas med? Kontakta oss direkt så sätter vi upp en plan för hur vi kan hjälpa er på bästa möjliga sätt! 

Kontakta oss!