fbpx

Sociala medier

Kostnadseffektiv och engagerande marknadsföring

Sociala medier

Över 76% av Svenskarna använder idag Facebook. Därför bör sociala medier vara en naturlig del av ert företags kommunikation. Med Advisory som partner får du hjälp att skapa ”de där inläggen som du aldrig hinner”, utveckla din befintliga kommunikation eller äntligen komma igång för första gången!  

6082~|advisory~|advisory-socialmedia_line~|

Sociala medier skapar möjligheter

Vill ert företag synas där människor spenderar sin tid? Sociala medier upptar allt större del av människor liv, vilket skapar möjligheter. Möjligheter för er att förstärka ert företags varumärke, berätta er historia och dela med er av nyheter. Det är dessutom ett perfekt tillfälle att skapa interaktioner med era kunder. Det är essentiellt att ha i åtanke att sociala medier inte är en kanal baserad på envägskommunikation, utan utgör ett naturligt tillfälle att kommunicera med ert företags följare! Sociala medier är helt enkelt en kanal att utveckla och dra fördel av!

 

Vilket syfte fyller er närvaro?

För oss är det viktigt att arbeta strategiskt kring ert företags sociala medier. Vi ställer alltid frågan: ”Vilket syfte fyller er närvaro och vilken är ert företags ambition? ” Kanske vill ni komma närmare kunden, skapa långsiktiga relationer, dela med er av viktiga ögonblick, eller uppmuntra till handling! I de flesta fallen krävs en kombinerad insats för att lyckas tillgodose er målgrupps behov! Tillsammans skapar vi en kundfokuserad lösning som passar ert företag.

 

Värdeskapande kommunikation/ Skapa värde!

Använder ert företag sig av sociala medier på rätt sätt fungerar det utmärkt som värdeskapande kommunikation. Sociala medier är precis som namnet antyder ett sätt att socialisera på en gemensam plattform. I en tid när konkurrensen ständigt ökar krävs inte enbart närvaro utan det efterfrågas ett mer riktat och specifikt innehåll. Sociala medier kan även identifieras som ett sätt att skapa och upprätthålla relationer. Det är viktigt att alltid ha i åtanke att aktiviteter som skapas i denna kanal kräver genomtänkta annonser, kampanjer och tävlingar. Gärna aktiviteter som uppmanar till interaktioner, skapar inspiration, informerar och rekommenderar. Helt enkelt bidrar till delaktighet, ökad insikt och öppenhet! På så sätt skapas ett värde för kunden som följer ert företag. Vi ser till att hjälpa er att skapa denna typ av innehåll med flera olika tillvägagångssätt.

Certifierade genom Facebook Blueprint

Facebook tilldelar behörighet till individer som visar färdighet på avancerad nivå inom olika aspekter av digital marknadsföring med Facebooks. Certifieringen är ett intyg på kunskap och hantering utav Facebooks appar och tjänster. Detta inkluderar färdigheter inom Facebook, Instagram, Messanger, Business Manager och Ads Manager.

Det innebär att vi på Advisory har kunskaper för att marknadsföra kampanjer på Sociala Medier som inkluderar allt från strategier till hantering och uppföljning. På så sätt kan vi hjälpa ert företag att långsiktigt öka er digitala närvaro i Sociala Medier. 

 

 

 

Sociala medier

Så kan ni kommunicera ni i sociala medier

Det finns många olika strategier och tillvägagångssätt för sociala medier. Nedan bjuder vi på lite tips inför er nästa kampanj!

Storytelling

Ett sätt att skapa ett intresse är att arbeta med storytelling. Precis som benämningen insinuerar så handlat detta om att bygga upp en historia med hjälp av ord, bilder, symboler och känslor. Storytelling syftar till att förstärka och intensifiera upplevelsen av ett varumärke eller ett företag och därigenom stärka dess identitet. Sociala medier får gärna anspela på känslor och beröra människor då detta gärna skapar organisk räckvidd. Storytelling är ett utmärkt sätt att lyfta personalen och individerna bakom företaget/varumärket. 
Med hjälp av denna kommunikationsstrategi skapar ni mjuka värden som berör, delas i flödet och positionerar ert företag/varumärke.

Corporate storytelling

Till skillnad från storytelling innebär corporate storytelling att använda sig av såväl händelser som berättelser som är sanna. Här är det viktigt att företagets värderingar framkommer på ett tydligt och ärligt sätt. Här ges ni chansen att påvisa på hur man som företag tar ett ökat samhällsansvar och därigenom försöker skapa värden för samhället! Vi på Advisory har projektet Växjö Charity där vårt arbete med stiftelsen tillför ett positivt värde till oss som företag. Något som uppskattas av kunder men även ger ökad attraktion vid rekryteringar.

Bilder

”En bild säger mer än tusen ord” är ett välkänt uttryck som trots allt fyller sitt syfte och enkelt beskriver kraften i bilder. Genom att använda sig av noggrant utvalda bilder skapas uppmärksamhet och er kommunikation kan bli än mer slagkraftig och engagerande. Genom att arbeta med fängslande bilder fångar ni upp de som scrollar igenom sitt flöde och kan då nå läsare, dvs ökad räckvidd. 
Glöm inte att bilder ofta ägs av någon. Att använda en bild utan lov är förbjudet så använd köpta bilder eller bildbanker som är gratis.

Rörligt

En trend som växt sig allt starkare är video eller rörligt media. Rörligt är ett utmärkt sätt att fånga era kunders uppmärksamhet.
Med hjälp av en video skapas spännande kampanjer som nästan är omöjliga att förbise! Dessutom framkallar det ett snabbt intresse och engagerar era följare på ett unikt sätt. Sociala medier premierar även denna form av rörligt innehåll i sitt organiska flöde. 
Idag finns många bra tjänster (appar) som gör att även en novis användare kan skapa fina rörliga inlägg. 

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Strategiska kanalval inom sociala kanaler

Idag finns en uppsjö med olika sociala plattformar där ert företag kan synas. För att nämna några finns Facebook, Instagram, Linkedin och Snapchat. Många kan därför tycka det är svårt att veta vilken kanal och vilket innehåll som ska användas i vilka kanaler. Vi hjälper er att urskilja när, hur, och med vilket innehåll som varje specifik kanal ska användas. Med Advisory som partner kommer ni närmare er målgrupp genom kommunikation som syns, berör och når ut i mediebruset! 

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Hur används sociala medier? 

– Facebook är världens idag största nätverkstjänst med över 2 miljarder aktiva användare i världen! 

– Hela 76% av Svenskarna uppger att de använder Facebook vilket gör Facebook till en enorm räckviddskanal

– Instagram växer snabbt och 60% av Svenskarna uppger att de använder Instagram varav 38% använder det dagligen

 

 

Dags att nyttja den fulla potentialen av sociala medier?

 76% av svenskarna använder idag Facebook. Därför bör det vara en naturlig del av er kommunikation.
Advisory hjälper er inte bara med en ökad synlighet utan hjälper er även att styra era kampanjer mot rätt målgrupp. Det gäller inte alltid att nå ut till så många som möjligt utan det viktigaste är ibland att nå ut till precis rätt personer. Detta gör vi dagligen till flertalet kunder och det kan vi hjälpa även er med! 

Kontakta Advisory

Växelnummer
0470-590150
kontakt@advisoryab.se


Leveranskontakt
076-020 66 16
eric@advisoryab.se