Kommunikation som syns

För den som vill bygga ett starkt varumärke är grafisk identitet av stor betydelse – om inte helt nödvändigt. Inom tjänsten Grafisk formgivning hjälper vi dig att forma ditt varumärke rent visuellt. Den grafiska formgivningen innefattar bland annat delar som logotyp, förpackningsdesign, annonsering och webbdesign. Centralt är att den grafiska formgivningen ska skapa en känsla hos mottagaren som stämmer överens med företaget. 

Vi hjälper dig att landa rätt när det kommer till färg, form och associationer. När det gäller logotypen ska den vara unik och inte riskera att sammanblandas med andra varumärken – samtidigt som den gärna ska ge en hint om verksamheten. Vi kan hjälpa dig att kika på konkurrenternas grafiska uttryck och se till att du sticker ut i din bransch!

SÅHÄR GÅR DET TILL:

BEHOV & MÅLSÄTTNING

För att kunna erbjuda kunderna det de vill ha och behöver krävs en behovsanalys. Detta görs genom att samla in information om kundernas rådande situation. Det finns flera frågeställningar som kan utformas på olika sätt beroende på vilket företag eller vilken bransch du riktar behovsanalysen mot. I regel ska du använda dig av både konkreta och öppna frågor för att på ett effektivt sätt samla in mycket information med hög kvalitet. Målet med behovsanalysen är att hitta delar i verksamheten där det finns ett behov av förbättringar och för att kunna erbjuda kunderna något som de har både nytta och glädje av.

STRATEGI

När vi i ett inledande skede har gått igenom vilka specifika behov som ditt företag har och vilka mål du har, tar vi tillsammans fram en plan för hur detta ska uppnås på bästa möjliga sätt. Genom en väl uttänkt och detaljerad strategi blir det också enklare att identifiera framgångsfaktorer och öka eller minska aktiviteter vartefter analyser av utfallet görs. Vi hjälper dig att ta fram en strategi för hur närvaron på sociala medier ska öka, i vilka kanaler och på vilka plattformar detta ska ske och hur vi vill att det slutliga resultatet ska se ut.

GENOMFÖRANDE & KORREKTUR

När en inledande behovsanalys har gjorts och valda mål och strategier har fastställts är det dags att sätta igång att genomföra den strategi vi har tagit fram. Vi hjälper dig att skapa ett medvetet innehåll till de sociala medier som vi har beslutat om att öka närvaron på för att du på så sätt ska kunna skapa relevant värde för dina kunder och nå just den målgrupp du vill. Genom att öka kundkommunikationen, genomföra riktade kampanjer och skapa innehåll som känns angeläget för dina kunder och användare kommer du att kunna skapa fler värden för dina kunder än bara produkter eller tjänster.

UPPFÖLJNING

Efter en genomförd kampanj är det viktigt med en noggrann uppföljning. Detta för att utvärdera resultatet och ta fram nya optimerande åtgärder för marknadsstrategin. Med grafer och sammanställningar från diverse utvärderingsverktyg får du en god överblick över vilka delar som kan förbättras och vilka som har gett bäst resultat. Du får dessutom tydliga rapporter som visar vad dina investeringar har genererat. Utifrån denna information kan nya analyser av marknaden genomföras och nya förbättringsplaner sättas i verket. En kontinuerlig uppföljning av alla kampanjer leder till en mer effektiv mediestrategi och bättre framtida resultat.

DEN VISUELLA IDENTITETEN

En central del när det kommer till grafisk formgivning är att ha en grafisk profil på plats. Den grafiska manualen kan vara olika omfattande, men bör rymma riktlinjer kring hur logotypen ska användas och vilka typsnitt som företaget använder. Det brukar även ingå information om vilka färgkoder som är företagets färger.

Det här är viktigt för att skapa en enhetlig bild av ditt varumärke. Med en grafisk profil på företaget undviker du diskussioner om vilken som är den rätta versionen av logotypen eller hur en mailsignatur ska utformas. Det är även ett effektivt sätt att introducera nya medarbetare i företagets grafiska identitet.

Om du redan har en grafisk manual på plats blir den grunden när vi hjälper att ta fram annat grafiskt material.

På Advisory tar vi fram design till såväl traditionella fysiska trycksaker som till digitala banners. Det viktiga är att varumärket håller ihop visuellt i olika kanaler och skapar igenkänning hos mottagaren.

Den visuella identiteten ska hjälpa dig att nå dina mål och bygga ett starkt varumärke med hög igenkänning. Kontakta oss så berättar vi mer om grafisk formgivning som tar ditt varumärke till nästa nivå.

Vad vi gärna hjälper till med:

GRAFISKA PROFILER

Företag, men även föreningar, organisationer, evenemang, kampanjer och projekt, behöver en grafisk profil för sin kommunikation. I en grafisk profil ingår ofta en logotyp, en eller flera färger, ett eller två typsnitt och eventuellt ett mönster, en symbol eller några andra grafiska element.

LOGOTYPER

En logotyp ingår i ett företags grafiska profil och ska fungera tillsammans med dess färger, typsnitt och grafiska innehåll för att representera företaget och fungera som dess ansikte utåt. Att skapa en bra och hållbar logotyp är viktigt för företagets visuella uttryck och kommunikation.

TRYCKSAKER

Advisory kan hjälpa dig med grafisk formgivning av tryck- och skyltmaterial. Trycksaker är ett perfekt komplement till den digitala annonseringen. Ett företag, men också en förening eller en organisation, behöver synas i olika sammanhang.

ANIMERING/rÖRLIGT

Rörliga bilder drar till sig blicken, engagerar och fångar målgruppens uppmärksamhet på ett roligt och underhållande sätt. Animationer är mycket effektiva vid marknadsföring och det går att arbeta med animationer på många olika sätt.

DIGITALA ANNONSER

Vill du marknadsföra din verksamhet digitalt?
Vi arbetar med ditt koncept, grafisk formgivning och optimering så att du får en lyckad kampanj och når ut till din önskade målgrupp, med hjälp av digital annonsering som till exempel digitala banners.

Exempel inom grafisk design

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

GRAFISK PROFIL - KRONFÖNSTER

Kronfönster var i behov av en uppdatering av deras befintliga grafiska profil. Vi gjorde en genomgång av färger, element, typsnitt och skapade nya handritade symboler. Detta resulterade i en modernisering av den grafiska identiteten och en tydlighet i kommunikationen.

 

4

GRAFISK PROFIL - CITYFISKE

Cityfiske ville ha hjälp med att förnya deras grafiska profil men ändå behålla tidigare inarbetad igenkänning av varumärket. Grundfärger behölls men vi tog fram matchande komplementfärger. Typsnitt och logotyp uppdaterades till ett mer modernt utseende. Men för att behålla ytterligare igenkännsing behölls den tidigare ovala formen som inramning.

MELANY TIPSAR

- Art Director på Advisory

- Har du några tips och råd hur man ska tänka kring sitt varumärke?

”Absolut, det har jag! Ta hand om ert varumärke, det är inte bara ett ord och en logga. Det kommer att löna sig i längden och ni kommer att bli starkare och mer framgångsrika. Här kommer några tips:

Strategi: Hur vill ni uppfattas av andra? Lekfull, klassisk, erfaren, professionell? Hitta vad ni står för och vilka ni är innerst inne.

Mål: Se till att alla i företaget är involverade i varumärket och att alla strävar mot samma håll.

Tydlighet: Håll det enkelt och var tydlig med vad ert företag gör och vad det står för.

Kommunikation: Ni behöver synas och höras många gånger och på olika ställen. Det tar tid att få förtroende och bygga varumärke.

Så mitt bästa råd är - se över er grafiska identitet och samla ihop gänget och ta reda på vilka ni är!”

Kontakta oss!