Optimera ditt innehåll

Som marknadsförare idag går det inte att bortse från Google som aktör. För att nå ut till dina kunder behöver du vara sökbar och lägga energi på att definiera sökord och se till att du dyker upp i sökresultaten. I stort sett hela den svenska befolkningen använder Google för att söka efter information online, och globalt är Google en av de allra största aktörerna.

Därför behöver du veta hur det ser ut när en sökning görs på ditt varumärke på Google och hur du positionerar dig gentemot andra företag inom din bransch. 

Genom att satsa resurser på att optimera ditt innehåll för att hamna högre upp i sökresultatet kan du nå ut till nya potentiella kunder och andra intressenter. Det här arbetet handlar om att matcha ditt innehåll med just de sökord som användarna använder. För att rankas högt behöver du även ha en stabil teknisk lösning med bra användarupplevelse. Här ingår bland annat att ha en webbplats som är anpassad för olika digitala enheter.

SÅHÄR GÅR DET TILL:

BEHOVSANALYS

För att kunna erbjuda kunderna det de vill ha och behöver krävs en behovsanalys. Detta görs genom att samla in information om kundernas rådande situation. Det finns flera frågeställningar som kan utformas på olika sätt beroende på vilket företag eller vilken bransch du riktar behovsanalysen mot. I regel ska du använda dig av både konkreta och öppna frågor för att på ett effektivt sätt samla in mycket information med hög kvalitet. Målet med behovsanalysen är att hitta delar i verksamheten där det finns ett behov av förbättringar och för att kunna erbjuda kunderna något som de har både nytta och glädje av.

PLANERING

När vi i ett inledande skede har gått igenom vilka specifika behov som ditt företag har och vilka mål du har, tar vi tillsammans fram en plan för hur detta ska uppnås på bästa möjliga sätt. Genom en väl uttänkt och detaljerad strategi blir det också enklare att identifiera framgångsfaktorer och öka eller minska aktiviteter vartefter analyser av utfallet görs. Vi hjälper dig att ta fram en strategi för hur närvaron på sociala medier ska öka, i vilka kanaler och på vilka plattformar detta ska ske och hur vi vill att det slutliga resultatet ska se ut.

GENOMFÖRANDE & KORREKTUR

När en inledande behovsanalys har gjorts och valda mål och strategier har fastställts är det dags att sätta igång att genomföra den strategi vi har tagit fram. Vi hjälper dig att skapa ett medvetet innehåll till de sociala medier som vi har beslutat om att öka närvaron på för att du på så sätt ska kunna skapa relevant värde för dina kunder och nå just den målgrupp du vill. Genom att öka kundkommunikationen, genomföra riktade kampanjer och skapa innehåll som känns angeläget för dina kunder och användare kommer du att kunna skapa fler värden för dina kunder än bara produkter eller tjänster.

UPPFÖLJNING

Efter en genomförd kampanj är det viktigt med en noggrann uppföljning. Detta för att utvärdera resultatet och ta fram nya optimerande åtgärder för marknadsstrategin. Med grafer och sammanställningar från diverse utvärderingsverktyg får du en god överblick över vilka delar som kan förbättras och vilka som har gett bäst resultat. Du får dessutom tydliga rapporter som visar vad dina investeringar har genererat. Utifrån denna information kan nya analyser av marknaden genomföras och nya förbättringsplaner sättas i verket. En kontinuerlig uppföljning av alla kampanjer leder till en mer effektiv mediestrategi och bättre framtida resultat.

ANALYSERA BETEENDEFLÖDEN

En viktig parameter i arbetet med Google är att följa statistik via Google Analytics och analysera beteendeflöden på din webbplats. I verktyget ser du värdefull information som till exempel från vilka trafikkällor dina besökare kommer, var de verkar tappa intresset på webbplatsen och vilka enheter besökarna använder sig av. Det här är värdefull information för att utveckla din webbplats och ta beslut kring vilka kanaler du ska satsa på i din marknadsföring.

Fundera kring om besökarna rör sig på din webbplats enligt samma beteende som du har förutspått och hur kan göra webbplatsen ännu tydligare. När du börjar använda Google och deras tjänster finns det stora vinster att göra. Lär dig mer om dina kunders sökbeteende och se till att revidera ditt arbete för att träffa rätt och nå ut med hjälp av Google.

Vad vi gärna hjälper till med:

Sökmotoroptimering/SEO

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), är ett långsiktigt arbete som syftar till att din hemsida ska listas högt upp i Googles och andra sökmotorers sökresultat. Helst ska den dyka upp allra högst upp, men man brukar säga att topp tio, vilket är första sidan av sökresultat, är målet.

SEM

Google Ads är en effektiv metod för att exponera ditt varumärke för potentiella kunder. När du googlar dyker det, som du säkert redan känner till, ibland upp annonser ovanför det organiska sökresultatet. Dessa annonser hamnar alltid högst upp och fångar effektivt besökarens uppmärksamhet.

Google shopping

Google Shopping är en av många lösningar i Googles produktportfölj. Google Shopping är i grunden en prisjämförelsesajt och idag även en metod för att visa upp sina produkter i sökresultatet. Du som säljer produkter har chansen att effektivt exponera ditt erbjudande.

Exempel inom seo

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

GOOGLE - KRONFÖNSTER

En av Sveriges ledande fönstertillverkare är baserad i Växjö och vi är stolta att få ha dem som kund. Genom ett stort digitalt fokus, kreativa kampanjer och kontinuerlig uppföljning kring våra gemensamt satta mål utvecklar vi ständigt vårt samarbete! Tillsammans har vi startat om verksamheten och det är fantastiskt att se den fart man redan fått upp! 

 

5

GOOGLE - SKROTFRAG

Till Skrotfrag har vi gjort bland annat en ny grafisk profil, annonser och en ny hemsida, men vi har också gjort en analys av texter, sökord och tagit fram sökmotoroptimerade texter.

LINUS TIPSAR

- Medierådgivare på Advisory

Vi frågar vår kollega Linus  - Hur ser du på marknadsföringen inför 2023?

Det är speciella tider vi lever i och det lär fortsätta ett tag till. Då tror vi att man måste våga hitta lite nya vägar och infallsvinklar.

Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke och satsar man lite i dessa tider kommer man ut starkare på andra sidan av denna pandemi.

Vi håller oss uppdaterade och ser till att möta våra kunders högt ställda krav för att nå de gemensamt uppsatta målen - viktigare nu är någonsin.

Vill ni veta mer om hur våra medierådgivare kan hjälpa er?
Kontakta mig på 072-552 42 92 eller linus@advisoryab.se