Visuell kommunikation

Företag, men även föreningar, organisationer, evenemang, kampanjer och projekt, behöver en grafisk profil för sin kommunikation. En grafisk profil kallas ibland även för visuell identitet och fungerar som en manual som beskriver hur företagets logotyp ska användas samt vilka färger, vilket typsnitt och andra grafiska element som ingår i den visuella kommunikationen. Syftet är helt enkelt att bygga upp ett starkt varumärke genom att göra kommunikationen enhetlig, konsekvent och tydlig och på så sätt skapa igenkänning hos mottagaren.  Den grafiska profilen ska stärka företagets visuella uttryck och tydliggöra företagets värderingar, strategier och affärsmässiga ambitioner.

När bland annat reklambilder, affischer, visitkort och webbplatser ska tas fram finns den grafiska profilen som ett underlag för arbetet. En del företag väljer också att ha sin grafiska profil, med till exempel nedladdningsbara logotyper, färger och typsnitt, på sin webbplats för att underlätta för kunder och partners vid olika samarbeten.

Referenser

Våra uppdrag är väldigt varierande och sträcker sig från små enskilda bolag till stora koncerner. Ta en titt på några exempel där vi hjälpt kunder att utveckla sina varumärken eller sin kommunikation.

4

GRAFISK PROFIL - KRONFÖNSTER

Kronfönster var i behov av en uppdatering av deras befintliga grafiska profil. Vi gjorde en genomgång av färger, element, typsnitt och skapade nya handritade symboler. Detta resulterade i en modernisering av den grafiska identiteten och en tydlighet i kommunikationen.

 

4

GRAFISK PROFIL - CITYFISKE

Cityfiske ville ha hjälp med att förnya deras grafiska profil men ändå behålla tidigare inarbetad igenkänning av varumärket. Grundfärger behölls men vi tog fram matchande komplementfärger. Typsnitt och logotyp uppdaterades till ett mer modernt utseende. Men för att behålla ytterligare igenkännsing behölls den tidigare ovala formen som inramning.

ÖKA IGENKÄNNINGSFATORN

I en grafisk profil ingår ofta en logotyp, färger, typsnitt och eventuellt mönster, symboler eller andra grafiska element. Det första steget vid framtagandet av en grafisk profil är att fundera över vad man vill kommunicera, varför och till vem. Olika uttryck skapar nämligen olika associationer hos mottagaren och påverkar hur potentiella kunder uppfattar företaget.

Ett hjärta kan till exempel betyda kärlek, hälsa och omsorg och på samma sätt associeras färger, stilar, ord och former med olika saker. 

En grafisk profil kan även tas fram för att särskilja företaget från konkurrenter. Det är viktigt att vara konsekvent och använda den grafiska profilen vid all form av kommunikation och marknadsföring för att öka igenkänningsfaktorn och stärka företagets position. Alla företag och kunder är olika och därför arbetar vi på Advisory flexibelt efter dina behov. Kontakta oss om du är intresserad av en ny grafisk profil. Med vår långa erfarenhet och breda kunskaper inom flera olika områden hjälper vi dig genom hela processen.

HANNA TIPSAR

- Head of Creative på Advisory

Hanna vill du dela med dig av tre grundläggande tips som förenklar den visuella identiteten.

Typsnitt
Välj ett eller två primära typsnitt som speglar ert företag. Ska ert varumärke uppfattas som elegant, modernt eller lekfullt? Tänk på detta när ni väljer typsnitt.

Färger
Förmedla rätt känsla genom att tänka på färgernas symbolik. Håll er till några fåtal färger för att göra det enkelt. Tänk på i vilka sammanhang som färgerna ska användas.

Element
Genom att addera grafiska element kan ni öka igenkänningen för ert varumärke. Ta fram några symboler som förtydligar er kommunikation.

Ta en kopp kaffe tillsammans. Bestäm vilka typsnitt, färger och element som ni ska använda. Det kommer underlätta för er kommunikation. Vi hjälper gärna er!

Kontakta oss!