Medierådgivning

I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs skarpa kanalval och kombinerade insatser för att lyckas utveckla er kommunikation och nå ut i större utsträckning. Advisory är en partner som tänker kreativt och nytänkande för att säkerställa att ert företag får en optimal kommunikationsplattform. Vår medierådgivning inkluderar allt ifrån analyser av målgrupper till konkurrenter och medieval. Det är en komplett medierådgivning som premierar er kommunikation. Vi baserar den dessutom på era villkor och uppsatta mål!

För oss är det viktigt att utmana invanda tankesätt, utforska nya lösningar och våga välja djärva kommunikationskanaler. Oavsett om det gäller utmaningar av mer kreativ eller strategisk karaktär ser vi till att applicera ett modernt tankesätt och tillvägagångssätt. Vi ser möjligheter i dagens sociala medieutveckling och drar fördel av den. Vårt team kommer i denna process se till att ert företag gör aktiva och kreativa kanalval.

Intentionsavtal med kundnytta som enda fokus

För många medierådgivare är de viktigt att skriva sina avtal så byrån har de bästa förutsättningarna att ta del av kundens ”spending”. Detta enligt oss förlegade sätt att tänka skapar nytta för byråns plånbok, snarare än kundens kommunikation. För oss är det viktiga att kunna erbjuda en oberoende medierådgivning, där vi som byrå enbart har kundens bästa i fokus, istället för att fokusera på egna eller valda nätverk där pengarna går tillbaka till byrån.

Genom att arbeta öppet mot såväl kunder som leverantörer har vi skapat en god relation till mediehusen. Därigenom har vi kunnat knyta upp skarpa avtal som skapar stora prisfördelar för dig som kund. Med våra avtal har vi därför inte enbart skapat en möjlighet att synas i mediesveriges starkaste publicistnätverk, ni gör det också till rätt pris. Sjävklart med bibehållen transparens på alla inköp där både orderbekräftelse och faktura går direkt till dig som kund, så ni kan följa upp era investeringar och inköp.

 

 

”Genom Advisorys avtal har vår kommunikation kunnat nå betydligt fler

utan att vi behövt höja vår budget ”

 

 

Medieplanering – Vilka är uppdragen?
Medieplaner skapade för hela året med fokus på alla era kommunikativa insatser
Kvartalsmässiga planer optimerade för varje enskilt kvartal och dess unika insatser
Kampanjplan för att lyfta ett enskilt tillfälle, öppet hus, eller jubileum
Rekrytering av nyckelpersoner
Ökad varumärkeskännedom

 

”Trots att vi hade en väldigt liten budget upplevde

många att vi synts och resultatet blev kanon”

 

 

Utvärdera, effektmäta och planera

Vi vet vilka kanaler som renderar effekt och ser till att du kan köpa kommunikation i dessa kanaler till en relevant kostnad. Trots detta är det viktigt att man alltid utvärderar och säkerställer att kampanjen nått våra kommunikativt uppsatta mål. När vi kontinuerligt arbetar med denna processen blir våra framtida investeringar allt bättre och därigenom kontakterna och effekten större. Genom att arbeta med en mångfald av kanaler kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att nå hela vår målgrupp.

“ För oss har det varit viktigt att arbeta med någon som är oberoende. Tidigare leverantör tittade mest på sina egna kanaler och därigenom upplevde vi aldrig att vi fick ett kritiskt öga som faktiskt värderade den levererade effekten ”