Träffa dina kunder – Under nästan hela dygnet!

Idag konsumerar vi media i en mängd olika kanaler, under hela dygnet. Som medieköpare innebär det därför att vi står med fantastiska möjligheter och verktyg till vårt förfogande! Beroende på var vi är, vad vi gör, eller vad vi planerar att göra, – använder vi olika digitala tjänster. Innan digitaliseringen tvingades vi ofta kommunicera endast en kort stund om dagen. Det kunde vara på i en morgontidning, via radio under bilfärden till arbetet, eller på kvällen när målgruppen fanns vid TV-n. 

Sedan flera år tillbaka ges vi möjligheten att möta vår kund under alla dygnets timmar och vår kunds konsumtion. Genom att kombinera flera olika mediehus, olika typer av medier och sen anpassa innehållet för en mängd olika enheter, kan dina budskap och din information nu istället nå din kund under hela dagen. Så istället för att  bara prata en kort stund om dagen, finns vi nu närvarande hela dygnet när just din kund har tid att konsumera din information eller dina erbjudanden! Grymt va?