MEDIELANDSKAPET HAR FÖRÄNDRATS

– men har dina medieval följt samma utveckling?

 

På 90-talet hade morgontidningen en dominant position och var i många städer den enskilt största källan till lokal räckvidd. Genom annonsering i enbart dessa var oftast räckvidden lokalt betydande och mycket god.

I takt med digitaliseringen har den enskilda produktens kraft minskat och redan för flera år sedan upplevde många annonsörer en markant minskad effekt genom annonsering i ett enskilt medie/mediehus.

Idag är medielandskapet en fantastisk mix av olika produkter och genom att kombinera dessa kan du även 2020 nå samma framgång med din annonsering. Är du osäker på om du fått ihop rätt mix? Låt oss hjälpa dig!