Webbplatsanalys

Advisory kan hjälpa dig med webbplatsanalyser som förbättrar både upplevelsen för dina

användare och som skapar en mer effektiv hemsida för ditt företag.

WEBBPLATSANALYSEN ÄR ETT VIKTIGT VERKTYG

När du har en webbplats är webbplatsanalys ett viktigt verktyg för att ta reda på vad som fungerar och inte, och framför allt varför det fungerar. Webbplatsen kan analyseras på olika sätt, bland annat med avseende på sökmotoroptimering, användarvänlighet och funktionalitet. En webbplatsanalys kan också med fördel göras på en hemsida som håller på att utvecklas för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Man kan genomföra en webbplatsanalys på olika sätt. Ett vanligt sätt att göra undersökningar kring användarvänligheten och hur webbplatsen fungerar för besökaren är att låta användarna svara på enkäter. Man kan också göra olika typer av marknadsundersökningar med utvalda användare om sidan är under uppbyggnad. Att analysera webbplatsen för sökordsoptimering är också ett vanligt sätt att mäta hur den står sig gentemot konkurrenternas och hur hög synligheten är i sökmotorer. 

Hemsidor – referenser

4

HEMSIDA OCH WEBSHOP - KRONFÖNSTER

Kronfönster behövde en ny hemsida som gick i linje med företagets affärsmål och vision. En helt ny hemsida byggdes med en omfattande webbshop med enkla flöden, som laddar snabbt och är smidig att uppdatera.

5

HEMSIDA - XO DANCE ACADEMY

Xo Dance Academy behövde en logotyp och en hemsida till deras nya dansstudio. En kreativ hemsida ,ed unik design skapades för att återspegla deras unika, moderna utbud.

4

HEMSIDA - STENS CHARK

Stens Chark är ett charkuteri i Åseda som levererar några av Sveriges allra bästa och finaste charkprodukter. En ny hemsida gjordes för att underlätta för företaget att nå ut med information om produkter och tjänster.

5

HEMSIDA - WÄXJÖ PLÅT & MONTAGE

Tillsammans med Wäxjö Plåt & Montage har vi tagit fram en ny hemsida. Den är modern, personlig och med en enkelt struktur. Detta för att ge besökaren den rätta känslan och skapa enkelhet för kunder att hitta den information de söker. 

ANALYSERA EN WEBBPLATS

Det kanske allra vanligaste sättet att utföra en webbplatsanalys är att på olika sätt studera och mäta användarnas beteende när de använder webbplatsen. Hur länge befinner de sig på en specifik sida, vad är de vanligaste handlingarna som utförs och vilka hinder stöter användarna på? Detta är ett användbart sätt att analysera en webbplats om det handlar om till exempel e-handel där en köpprocess ska genomföras. Det är också av värde att studera varifrån användarna kommer till sidan – är det genom länkar, sökmotorer eller kanske genom en direkt navigering? Detta underlättar förståelsen för målgruppen och i förlängningen för hur man ska kunna förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen. Alla typer av användarbeteenden kan ge ledtrådar om vad som fungerar på en webbplats och inte och vilka områden som därmed behöver förbättras. Vi kan hjälpa dig med webbplatsanalyser som förbättrar både upplevelsen för dina användare och som skapar en mer effektiv hemsida för ditt företag.

KRISTOFFER TIPSAR

- Tekniker på Advisory

Vi frågar vår kollega Kristoffer - Har du några tips eller råd hur man ska tänka kring utveckling av sin webbplats?

”Jag tycker att man skall ha i åtanke att det ofta kan vara betydligt knepigare att implementera saker än att tänka ut dem. Det är ofta många rörliga delar som kan påverkas av till synes små förändringar. En knapp är sällan bara en knapp så att säga, den skall ju göra något också, något som inte alltid syns men kan ha en stor påverkan. 

Så ett värdefullt tips är - ha inte för bråttom. Saker tar ofta längre tid än man först tror, vissa problem som kan uppstå är svåra att förutse och något man får lösa när man väl stöter på dem. Fundera på om det är något annat som påverkas av det som skall implementeras. Det är inte helt sällan saker man vill ändra på skapar en slags kedjereaktion och i själva verket blir till flera saker man måste ändra på. Formulera ert problem så tydligt och exakt ni bara kan. Ju tydligare ni kan beskriva ert problem desto lättare blir det att hitta en konkret lösning på det.

Diskutera, skriv, rita eller vilket som passar er bäst. Vad exakt är problemet ni vill lösa?”