Webbdesign

Med en gediget genomarbetad webbdesign kan du få en hemsida som fyller den funktion som dina användare

eller kunder förväntar sig av ditt företag, samtidigt som ditt varumärke stärks och dina intäkter ökar.

Anpassad design efter användaren

Webbdesign är en mångfacetterad process som handlar om att kombinera den enskilda användarens upplevelse med dina behov och ditt företags varumärke. Det är många olika delar som ska samspela på ett bra sätt i designen av hemsidan, från användarvänlighet och navigation till marknadsföring och mer tydlig synlighet på internet för ditt företags verksamhet. Med en gediget genomarbetad webbdesign kan du få en hemsida som fyller den funktion som dina användare eller kunder förväntar sig av ditt företag, samtidigt som ditt varumärke stärks och dina intäkter ökar. Webbdesignarbetet inleds alltid med att en strategi och ett mål sätts upp. Vad är det du vill uppnå med din hemsida? Vem vill du vända dig till? När dessa mål är formulerade kan vi börja arbetet med designen av en hemsida som både är anpassad för navigering på olika plattformar och som fungerar i ditt företags övergripande marknadsstrategi. Designen handlar självklart om ditt företags grafiska profil och varumärkesidentitet, men också om teknisk funktionalitet och en design som gör det möjligt att anpassa hemsidan efter ändrade förutsättningar och behov.

 

 Det är viktigt att i designprocessen alltid ha användarnas upplevelse i fokus. Om användaren upplever din hemsida som tydlig, spännande och enkel att använda är mycket vunnet vad gäller att stärka ditt varumärke. Om du har olika typer av tjänster som kunden ska kunna använda på hemsidan blir det ännu viktigare att designen är omsorgsfullt genomarbetad för att passa din målgrupp och de plattformar som är aktuella när de använder sig av din hemsida. Detta görs genom ett tätt samarbete mellan våra webbutvecklare, webbdesigners och copywriters, för att alla delar som tillsammans skapar en framgångsrik hemsida ska finnas med. Med våra kunniga medarbetare kan vi säkerställa att den design vi levererar uppfyller både dina mål idag och de mål du kommer att sätta upp i framtiden.

Hemsidor – referenser

4

HEMSIDA & WEBSHOP - KRONFÖNSTER

Kronfönster behövde en ny hemsida som gick i linje med företagets affärsmål och vision. En helt ny hemsida byggdes med en omfattande webbshop med enkla flöden, som laddar snabbt och är smidig att uppdatera.

5

HEMSIDA - XO DANCE ACADEMY

Xo Dance Academy behövde en logotyp och en hemsida till deras nya dansstudio. En kreativ hemsida med en unik design skapades för att återspegla deras unika, moderna utbud.

4

HEMSIDA - STENS CHARK

Stens Chark är ett charkuteri i Åseda som levererar några av Sveriges allra bästa och finaste charkprodukter. En ny hemsida gjordes för att underlätta för företaget att nå ut med information om produkter och tjänster.

5

HEMSIDA - WÄXJÖ PLÅT & MONTAGE

Tillsammans med Wäxjö Plåt & Montage har vi tagit fram en ny hemsida. Den är modern, personlig och med en enkelt struktur. Detta för att ge besökaren den rätta känslan och skapa enkelhet för kunder att hitta den information de söker.

KRISTOFFER TIPSAR

- Tekniker på Advisory

Vi frågar vår kollega Kristoffer - Har du några tips eller råd hur man ska tänka kring utveckling av sin webbplats?

”Jag tycker att man skall ha i åtanke att det ofta kan vara betydligt knepigare att implementera saker än att tänka ut dem. Det är ofta många rörliga delar som kan påverkas av till synes små förändringar. En knapp är sällan bara en knapp så att säga, den skall ju göra något också, något som inte alltid syns men kan ha en stor påverkan. 

Så ett värdefullt tips är - ha inte för bråttom. Saker tar ofta längre tid än man först tror, vissa problem som kan uppstå är svåra att förutse och något man får lösa när man väl stöter på dem. Fundera på om det är något annat som påverkas av det som skall implementeras. Det är inte helt sällan saker man vill ändra på skapar en slags kedjereaktion och i själva verket blir till flera saker man måste ändra på. Formulera ert problem så tydligt och exakt ni bara kan. Ju tydligare ni kan beskriva ert problem desto lättare blir det att hitta en konkret lösning på det.

Diskutera, skriv, rita eller vilket som passar er bäst. Vad exakt är problemet ni vill lösa?”

Kontakta oss