Tryckta Annonser

Vårt team på Advisory kan hjälpa ditt företag att ta fram ett grafiskt material som fungerar i olika

annonssammanhang, både för tryckt bruk såsom annonser i dagstidningar.

TRYCKTA ANNONSER

Det behövs ett slående visuellt uttryck för att fånga kunders uppmärksamhet. Detta gäller både för mer omfattande arbeten som att bygga upp en ny grafisk profil och för enskilda annonsproduktioner. Vårt team på Advisory kan hjälpa ditt företag att ta fram ett grafiskt material som fungerar i olika annonssammanhang, både för tryckt bruk såsom annonser i dagstidningar, magasin och broschyrer och för digitalt bruk med till exempel marknadsföring på webbplatser och i sociala medier. Vi kan antingen utgå från den grafiska profil som företaget redan har eller så tar vi fram en ny grafisk profil med logotyp, färger, typsnitt och eventuellt mönster, symboler eller något annat grafiskt element.

Våra duktiga medarbetare tar fram ett snyggt utformat annonsmaterial som följer ditt företags grafiska profil. Annonsmaterialet designas och formatanpassas för de kanaler där materialet ska användas. Vi har erfarenhet av att hantera produktioner för flera olika kanaler och ändamål och levererar alltid på en hög nivå. Det är viktigt att annonserna håller en enhetlig och konsekvent stil så att du kan bygga upp ett starkt varumärke och skapa hög igenkänning hos dina kunder. Mottagaren ska förknippa annonsen med ditt företag och känna igen logotypen och de grafiska elementen. En annons får gärna innehålla mönster och bilder som ögat söker sig till. En annons som bara innehåller text kan kännas tung, bilder lättar upp helheten, och den text som används får gärna variera i olika storlekar. Allt för att göra det lättare för hjärnan att registrera den.

Är du intresserad att få ut ditt budskap med hjälp av annonser är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans tar vi fram en plan för hur ditt företag kan profilera sig och särskilja sig från konkurrenterna. Vi kan hjälpa dig med en komplett grafisk profil eller med enskilda annonser. Våra kreatörer och formgivare finns redo att träffa dig för ett första möte!

Grafisk formgivning – referenser

4

GRAFISK PROFIL - KRONFÖNSTER

Kronfönster var i behov av en uppdatering av deras befintliga grafiska profil. Vi gjorde en genomgång av färger, element, typsnitt och skapade nya handritade symboler. Detta resulterade i en modernisering av den grafiska identiteten och en tydlighet i kommunikationen.

 

4

GRAFISK PROFIL - CITYFISKE

Cityfiske ville ha hjälp med att förnya deras grafiska profil men ändå behålla tidigare inarbetad igenkänning av varumärket. Grundfärger behölls men vi tog fram matchande komplementfärger. Typsnitt och logotyp uppdaterades till ett mer modernt utseende. Men för att behålla ytterligare igenkännsing behölls den tidigare ovala formen som inramning.

HANNA TIPSAR

- Head of Creative på Advisory

Hanna vill du dela med dig av tre grundläggande tips som förenklar den visuella identiteten.

Typsnitt
Välj ett eller två primära typsnitt som speglar ert företag. Ska ert varumärke uppfattas som elegant, modernt eller lekfullt? Tänk på detta när ni väljer typsnitt.

Färger
Förmedla rätt känsla genom att tänka på färgernas symbolik. Håll er till några fåtal färger för att göra det enkelt. Tänk på i vilka sammanhang som färgerna ska användas.

Element
Genom att addera grafiska element kan ni öka igenkänningen för ert varumärke. Ta fram några symboler som förtydligar er kommunikation.

Ta en kopp kaffe tillsammans. Bestäm vilka typsnitt, färger och element som ni ska använda. Det kommer underlätta för er kommunikation. Vi hjälper gärna er!

Kontakta oss!