Resultat, Mätbarhet & Analys

Vi på Advisory hjälper att definiera mätbara mål för marknadsföringen

som matchar och hjälper till att nå dina affärsmål.

Resultat, mätbarhet & analys

Inom tjänsten som vi har valt att kalla Resultat, mätbarhet & analys ryms vår hjälp med att mäta och utvärdera dina genomförda marknadsinsatser. Det här ser vi som helt nödvändiga beståndsdelar i arbetet med marknadsföring. Vi rapporterar resultat löpande till dig så ofta som du vill så att du kan följa hur resultatet förändras över tid. Det kan exempelvis handla om data kring webbtrafik, engagemang på sociala medier eller exponering i media. Ofta behövs det även mer eller mindre analys av datan för att definiera vad det är som har påverkat utvecklingen.

Sammanfaller stora förändringar med parallellt genomförda kampanjer? Hur påverkas ditt inflöde av besökare av medieexponering? Vilka kanaler genererar våra bästa leads? Når dina budskap fram till målgrupperna? Det här är frågor som vi på Advisory gärna hjälper dig att analysera. När analysen är gjord modifierar vi insatserna så att arbetet blir effektivt och bygger på verklig fakta. Det är egentligen först när man omsätter sina aktiviteter till mätbara data som det går att avgöra vilka insatser som verkar ge utfall och inte. I vissa fall kan det handla om mindre mätbara resultat och då kan det lämpa sig med exempelvis varumärkesundersökningar där vi tittar på hur ditt varumärke uppfattas. Oftast går det dock att omvandla aktiviteter till mätbarhet och i bästa fall definiera KPI:er. Utifrån dessa indikatorer blir det tydligt var energin och de ekonomiska investeringarna gör mest nytta och genererar det resultat du vill ha. I samband med detta arbete ser vi över och definierar dina mål. Det kan handla om besök på hemsidan, registreringar på nyhetsbrev eller interaktioner i en av dina kanaler på sociala medier. Målen kan även vara mer inriktade på försäljning och fokusera på antal bokade möten eller nya kunder. Vi på Advisory hjälper att definiera mätbara mål för marknadsföringen som matchar och hjälper till att nå dina affärsmål.

Google – referenser

4

GOOGLE - KRONFÖNSTER

En av Sveriges ledande fönstertillverkare är baserad i Växjö och vi är stolta att få ha dem som kund. Genom ett stort digitalt fokus, kreativa kampanjer och kontinuerlig uppföljning kring våra gemensamt satta mål utvecklar vi ständigt vårt samarbete! Tillsammans har vi startat om verksamheten och det är fantastiskt att se den fart man redan fått upp! 

 

5

GOOGLE - SKROTFRAG

Till Skrotfrag har vi gjort bland annat en ny grafisk profil, annonser och en ny hemsida, men vi har också gjort en analys av texter, sökord och tagit fram sökmotoroptimerade texter.

SEO expert kalmar

MAJDI TIPSAR

- Tekniker på Advisory

- Har du några tips kring SEO?

"Vanligaste problemen som uppstår är att sidan man köpt en gång i tiden inte håller “måttet” idag för att synas bra bland sökmotorerna.

SEO har många regler och faktorer att följa som man inte tänkte lika mycket på för några år sedan. Att en sida ser “snygg” ut betyder inte att sidan kommer få bra resultat.Dålig struktur, mycket bilder och lite text är något vi ofta ser som behöver utvecklas.

Mottot “Content is king” är fortfarande aktuellt när det kommer till att bygga relevans för sökmotorer.
Att sedan strategist strukturera/framhäva rätt content för rätt undersidor är en del av SEO specialisternas grunder.

När du gör en sökning på google vill du oftast ha svar på frågan? samma sak gäller för att framhäva innehåll på sidan. OM du själv tycker att sidan besvarar alla dina frågor har du kommit en god bit på vägen."

Kontakt mig vid frågor om SEO

072 – 22 11 921
majdi@advisoryab.se